• Summer Camps 2018

Máme rodených hovoriacich

Slovná zásoba, frázy, výslovnosť, prízvuk, kontext použitia jazyka a kultúrne nuansy sa najlepšie učia v prirodzenom prostredí.

Sme otvorení novým prístupom

Projektovo orientované vyučovanie, učenie sa v akcii a situáciách reálneho života. Podporujeme vaše záujmy a štýl učenia sa.

Je s nami zábava

Nudiť sa určite nebudete. Humor, zaujímavé a nevšedné témy, hudba, video, diskusie a hry pri šálke kávy v priateľskej atmosfére.

Učenie sa pre život