Náš tím

Manažment

Eric E. Lessner
Eric E. Lessner
Zakladateľ

Eric pochádza z Los Angeles, Kalifornia, USA. Angličtinu ako cudzí jazyk vyučuje v Európe už viac než 10 rokov. V letných táborov pracuje už 20 rokov a tábory organizoval v Kalifornii, Taliansku, Rakúsku a na Slovensku.

Ivana Lištiaková PhD
Ivana Lištiaková PhD
Zakladateľka

Ivana je liečebná pedagogička. Venuje sa deťom s ťažkosťami v učení, telesným a mentálnym postihnutím, autizmom, z rôzneho jazykového a kultúrneho prostredia. Pracuje aj na pedagogických fakultách Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Palackého v Olomouci.