Projektové týždne

Výučba

Anglické projektové týždne s rodenými hovoriacimi sú určené pre základné a stredné školy. Študenti sa na celý týždeň intenzívne ponoria do cudzieho jazyka, ktorý sa učia od lektorov z anglicky hovoriacich krajín.

Organizácia a obsah

Šesť vyučovacích hodín každý deň od pondelku do piatku v priestoroch školy – namiesto bežného vyučovania. Deti/študenti sa učia projektovou formou prostredníctvom hier, športov, varenia, hudobných hodín a iných zábavných aktivít.

Odoslať prihlášku

Nemecko 159 €  /  Rakúsko 139 €  /  Slovensko 109 €
Súrodenecká zľava: mínus 10 € na študenta

Aktivity

 • Rolové hry z bežného života
 • Príbehy
 • Hľadanie pokladu podľa indícií
 • Plánovanie najlepšej párty alebo dovolenky
 • Vytváranie ostrova
 • Hry a súťaže zamerané na slovnú zásobu a spoluprácu v skupine
 • Varenie - pečenie pizze a keksíkov

Športy

 • Baseball
 • Americký futbal
 • Rugby
 • Lukostreľba
 • a ďalšie – slovná zásoba, pravidlá a vlastná skúsenosť

Ciele

 • Rozvoj jazykových kompetencií
 • Podpora sebavedomia
 • Tvorba tímu
 • Zvýšenie záujmu a motivácie
 • Reálny praktický jazyk
 • Kultúrne povedomie
 • Správne používanie jazyka vďaka rodeným hovoriacim
 • Zvyšovanie plynulosti
 • Pozitívny vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka

Informácie pre školy

Ak máte záujem o projektový týždeň, veľmi radi prídeme za Vami osobne do školy a dohodneme si vyhovujúci termín anglického týždňa. Na stretnutí rodičov predstavíme obsah, metódy a lektorov rodičom. V triedach študentom rozdáme letáčiky s informáciami o online prihlasovaní sa aj platbách. Škola nemusí zbierať prihlášky. Anglický týždeň sa uskutoční v prípade záujmu minimálne 2 skupín po 13 študentov. Škola má možnosť zarobiť si - nájomná zmluva alebo inak dohodnutá kompenzácia v prospech školy.

Jednu skupinu tvorí 13-15 študentov približne rovnakého veku a jazykovej úrovne. Lektori počas prvého dňa zvážia pôvodné rozdelenie a v prípade potreby študentov preradia, aby sa každý mohol naučiť čo najviac.

Lektori sa v skupinách striedajú. Študenti sa tak trénujú v porozumení a majú príležitosť pre rozmanité skúsenosti.